Jeg skriver på en bog med arbejdstitlen ‘Efterglød’, hvor jeg forsøger at samle slægtshistoriske oplysninger og anekdoter med beretninger fra min egen opvækst. Dette suppleret med beretninger fra liv og rejser og refleksioner over livets fortrædeligheder og fortræffeligheder. Det vil fremgå, at jeg forundres over, at vores vidunderlige klode hærges af mulm og mørkemænd, der tilsyneladende hader oplysning, frihed, ligeværd og global og fredelig sameksistens. Grundtonen i min fortælling vil kredse om disse værdier og hylde det mellemmenneskelige møde i fordomsfri og ligefrem åbenhed. Desuden vil den understrege min dybe respekt for de generationer, vi står på skuldrene af, og som stred sig igennem slidsomme, stavnsbundne og autoritære livsvilkår, der ligger milevidt fra vores.