Det er vanskeligt kort at sammenfatte, hvad Danmarks Naturfredningsforening arbejder for, men vi vil forhindre varigt tab af værdifuld natur og værdifulde landskaber. Jeg er som bosat på landet naturligvis særlig optaget af, at det åbne landskab får lov at bevare sin karakter og kvalitet. 

Det er anerkendt – også juridisk, at Danmarks Naturfredningsforening fungerer som “offentlighedens vagthund” og derfor har en vidtgående ret til ytringsfrihed.

Ture/ arrangementer

DN gør sit bedste for at formidle naturoplevelser rundt om i hele landet. Engagerede og vidende naturguider lægger et stort arbejde i at tilrettelægge gode ture til særlige biotoper eller om specielle emner. Eller måske bare en rekreativ stillle tur i landskabet med almindelig naturoplysning. Og medbragt kaffe!

Det handler naturligvis om havørnen!

Selv eksperter kan udfordes.

Lemand

Landskabspleje med le

Landskabspleje på koben