Cuvette

Cuvette 2

Grundform til en form, som kan bruges til Cire Perdue. Her en model, som består af en top- og en bundring, der skal fastholde en rustfri plade eller et stykke gulvvinyl som cylinder. På indersiden af cylindervæggen anbringes et metalnet til forstærkning af gipsformen. Støbetræet med støbetragt fremstilles af voks, hvorpå emnerne/ forlæggene anbringes. 

Her er en model af 160 mm PVC-rør, der er skåret op på langs. Det lukkes med en bundprop og tætnes med blød voks inden gipsen hældes i. Selve kernen, gipsformen, presses ud efter hærdning og udbrændes.

Fra tegning til virkelighed

Gipsforme til støbekanaler

Der er mange måder at lave udluftningskanaler på. Her er det gjort meget enkelt med fremstilling af en ca 10 mm voksplade, der skæres i strimler med en skarp kniv.

Pladeunderlaget kan være vaselinesmurt glas eller våd skifer.

Her er der ‘støbt’ 9 udluftningskanaler – 8 mm diam. – ad gangen i en gummitromle

Indløbstragten kan naturligvis let modelleres, men kan også hurtigt masseproduceres med kræmmerhuse af bilslange, der påfyldes smeltet voks.