De mange fund fra bronzealderen vidner om en tidligt udviklet støbeteknik, der trods primitive redskaber kun kan imponere den, der betjener sig af nutidens arsenal af redskaber og teknologi. 

Artikler om emnet:

CIRE PERDUE I BRONZEALDEREN

Hvordan laver man en voksmodel?
Praktisk efterprøvning af teknikken

Af Preben Rønne og Thomas Hjejle Bredsdorff

Artiklen er bragt i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2008

KUML 2010

Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab
Beretning om et depotfund fra yngre bronzealder

SKALK 2016

Om bronzealderens mesterstøbere

ORDNING AF DANMARKS OLDSAGER

Bronzealderen ved Sophus Müller

Afbildningerne tegnede og chemityperede ved Magnus Petersen

Thieles Bogtrykkeri 1891

Digitaliseret af Det kongelige Bibliotek

Fundet fra Vognserup Enge (Foto Lennart Larsen)

Exceptionelt fund af bronzesværd på Fyn 
Hent pdf artikel Bronzesværd 2021-03-07