Travel makes one modest. You see what a tiny place you occupy in the world.

Glæden ved at rejse og opleve verdens mangfoldighed er og bliver noget af det største, der knytter sig til menneskelivet. Uanset hvilke traditioner og vilkår, man lever under, ser der ud til at være helt basale fælles følelser forbundet med liv og eksistens.

Vi bor på en lille isoleret planet, sameksistens er en forudsætning!

Servas og Intervac er organisationer, der hylder værdien af det kulturelle møde og faciliterer det.

Vi har været tilknyttet Servas i mange, mange år og medlemskabet har givet os store oplevelser både som værter og rejsende.