Come forth into the light of things, let Nature be your teacher

Naturen er hele tiden i gang. Den ligger lige uden for døren og tilbyder sig. Somme tider griber den forstyrrende ind og udfordrer os, men kvitterer næsten altid med store oplevelser, hvis vi søger nærkontakt og opmærksomhed. 

DSC_0927a
Tordenskræppe, Rød Hestehov, Pestilensurt. Petasites hybridus
Almindelig Judasøre. Auricularia auricula-judae

Vokser oftest på gammel hyld. Ligner med lidt god vilje et øre.

Solsortunge dumpet ud af reden.

Dværgmus. Micromys minutus
Kaldes også havremusen, den er en af verdens mindste gnavere med en kropsvægt omkring 7 gram. Den er især knyttet til det åbne land og lever størstedelen af tiden oppe i vegetationen, hvor den er i stand til at klatre rundt i de tynde græsstrå.
Guldsmed. Orthetrum cancellatum

Stor Blåpil, Mosen 2018

Blommepung. Taphrina pruni

Blommepung skyldes svampeangreb, som angriber blommer, mens de endnu er små. De misdannes, bliver aflange, flade og krumme og overfladen rynkes. Tilsidst dækkes blommen med en hvidlig belægning, og først på dette tidspunkt bliver det direkte synligt, at der er tale om et svampeangreb.

Marmorkuglegalle. 
Galhvepsen – Andricus kollari

Denne meget karteristiske galle skyldes galhvepsen – Andricus kollari. 

Gallen findes lettest om efteråret, og da er den meget hård og bærer med rette sit navn. På gallen vil man oftest finde et rundt hul, der hvor hvepsen efter endt forpupning har gnavet sig ud for at forlade stedet. Findes ofte på forholdsvis unge egetræer.

Skovådselgraver
Nicrophorus investigator

Lever af ådsler, typisk fugle og små pattedyr, eller insektlarver tilknyttet til ådsler. – Her stålorm. Ådslet nedgraves i jorden, hvor larverne udvikles. Kan også findes ved rådne svampe.

Primært tilknyttet skove. Den findes kun sjældent på lysåben bund.

Stor løvtæge
Acanthosoma haemorrhoidale
Stor løvtæge kan findes på lysåbne lokaliteter, hvor værtsplanterne forekommer, gerne højt oppe i træerne, ofte i haver og parker.

Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-oktober.

Engnellikerod
Sivbuk 
Morkel